Обговорення проекту ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про ринок деревини»

Обговорення проекту ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про ринок деревини»

Шановні колеги,

до Вашої уваги важливий законопроект «Про ринок деревини» – перший в українській історії документ, що на законодавчому рівні покликаний врегулювати питання доступу деревообробних підприємств до сировини, спрямований на захист інтересів лісового господарства та сприяння збереженню і примноженню лісів. Законопроект напрацьований за участі команди експертів CMD-Ukraine. Тож будемо вдячні за Ваші зауваження та пропозиції.

 

Контактна особа

Ігор Гужва

E-mail: info@cmd-ua.org

Источник: Центр розвитку ринкової економіки (CMD-Ukraine)

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про ринок деревини»

Преамбула

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з деревиною, яка є важливою стратегічною сировиною для економічного розвитку України, і спрямований на захист інтересів лісового господарства, деревообробних підприємств та забезпечення потреб соціальної сфери населення в деревині, а також сприяння збереженню і примноженню деревних насаджень шляхом раціонального використання лісових ресурсів України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Деревина – це поваленні дерева, деревні хлисти, круглі і колоті лісоматеріали, пенькова і подрібнена деревина, а також відходи лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки, призначенні для перероблення чи використовуванні як паливо.
Аукціонні торги – спосіб реалізації деревини, згідно з яким переможцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвигідніші умови.
Продавець – суб’єкт господарювання, будь-якої відомчої приналежності, який здійснює заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством;
Покупець – суб’єкт господарювання, який бажає придбати деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов продажу, має відповідне деревообробне обладнання на території України і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство.

2. Заходи щодо підвищення ефективності використання деревини

2.1. Організація ринку деревини та здійснення торгівлі нею повинні відповідати наступним загальним принципам:
– забезпечення сталого розвитку лісового господарства, зокрема, невиснажливого та ефективного використання лісосировинних ресурсів країни,
– оптимальне узгодження інтересів постійних лісокористувачів і споживачів деревини шляхом балансування інтересів учасників ринку деревини на підставі результатів постійного моніторингу та контролю обсягів заготівлі деревини і споживання деревини;
– застосування в Україні єдиної, гармонізованої з міжнародною, системи стандартів необробленої деревини та виробів з неї;
– першочергове забезпечення сировиною вітчизняного товаровиробника;
– максимальне сприяння розвитку деревообробного виробництва, орієнтованого на випуск готових виробів для кінцевого споживача;
– забезпечення контролю руху деревини на усіх етапах її трансформації в готову продукцію;
– врахування потреб в деревині соціальної сфери, місцевих громад, приватних господарств і населення України;
– дотримання антимонопольного законодавства та не дискримінації малих, середніх та крупних виробників;
– прозорість та прогнозованість ринку деревини.
2.2. Заготівля деревини є кінцевою фазою ведення лісового господарства.
2.3. Деревообробні підрозділи постійних лісокористувачів державної форми власності та підрозділи, які створені в результаті їх реорганізації шляхом відокремлення від постійних лісокористувачів, здійснюють закупівлю сировини як самостійні суб’єкти господарювання на загальних умовах, передбачених цим Законом.
2.4. Усі постійні лісокористувачі мають запровадити наскрізний електронний облік лісового фонду України для забезпечення контролю за обігом деревини.

3. Класифікація підприємств, що здійснюють переробку деревини

3.1. З метою стимулювання розвитку вітчизняного деревообробного виробництва, орієнтованого на випуск продукції переробки деревини з високою доданою вартістю та виробництва готової продукції, створюється національна класифікація підприємств, що здійснюють переробку деревини.
3.2. Категорії підприємств (далі – Категорії) визначаються за кінцевою продукцією власного виготовлення, що реалізується цими підприємствами.
3.1. Категорії в порядку їх зростання, наступні:
1 категорія – пиломатеріали, які пройшли термічну обробку та деревне біопаливо ( гранули, брикети).
2 категорія – стругані та шліфовані сухі пиломатеріали; дерев’яна тара та піддони, барабани тощо; погонажні (профільовані) вироби.
3 категорія – плити деревностружкові або деревоволокнисті; плити з орієнтованою стружкою або аналогічні; фанера; дерев’яні клеєні щити; модифікована деревина.
4 категорія – дерев’яні панелі фанеровані; меблеві фасади; клеєні або гнуто-клеєні конструкції для будівництва.
5 категорія – готові столярні, токарні вироби; меблі; підлогове покриття з натуральної деревини цінних порід; дерев’яні будинки та споруди; інші вироби із деревини для кінцевого споживача, які не можуть бути в подальшому сировиною для інших виробництв.
3.2. Не класифікуються підприємства, що здійснюють первинну обробку деревини.
3.3. Внесення доповнень у класифікацію підприємств на категорії відповідно до складності виробництва, здійснюється спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади з питань лісового господарства.
3.4. Рівень відсоткового забезпечення підприємства деревиною в залежності від категорії визначається Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу, що кожній наступній категорії присвоюється більший коефіцієнт забезпечення. Для визначення коефіцієнту забезпечення також враховуються такі показники, як обсяг переробки деревини, сума сплачених податків, кількісті робочих місць, добросовісність підприємства, наявності інвестицій тощо.

Розділ II
ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЕВИНИ

4. Механізм реалізації деревини

4.1. Реалізація деревини здійснюється шляхом укладання довготермінових договорів; продажу на аукціонних торгах; роздрібної торгівлі.
4.1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства щороку, не пізніше 30 вересня, оприлюднює баланс запланованої заготівлі деревини та затверджує обсяг реалізації деревини через прямі договори та аукціонні торги.
4.2. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань лісового господарства здійснює збір та обробку даних щодо щорічного об’єму закупівель деревини кожним покупцем деревини по кожному продавцю.
4.3. Ціна на деревину формується згідно нормативно-правових актів щодо ціноутворення, виходячи із розрахункової собівартості одиниці продукції та затвердженого коефіцієнту рентабельності.
4.4. Поставка деревини продавцем здійснюється на умовах «нижній склад», або «проміжний склад», до якого забезпечений під’їзд вантажного автотранспорту по дорозі з твердим покриттям із завантаженням деревини продавцем на транспорт покупця або у вагон. Вартість усіх послуг по доставці деревини на нижній чи проміжний склад, її завантаженню має бути включені до ціни деревини та додатковій оплаті не підлягає.
4.5. Договори на придбання деревини є обов’язковими для виконання. Зокрема продавець зобов’язаний надати визначений договором обсяг та сортимент деревини, а покупець – оплатити та отримати його.
4.6. Придбана деревина покупцем не може бути перепродана третім особам без відповідної деревообробки в межах категорій визначених Законом.

5. Довготермінові договори

5.1. Довготермінові договори укладаються між продавцем та покупцем строком не менше ніж на один фінансовий рік. Довготермінові договори укладаються по усіх породах та сортиментах деревини.
5.2. Довготерміновий договір на кожний наступний період укладається не пізніше 15 листопада року, що передує року, в якому мають здійснюватися поставки деревини за таким договором.
5.3. Обсяг деревини для реалізації кожному окремому підприємству (посортиментно та попородно) на підставі довготермінових договорів повинен складати не менше 20 та не більше 70 відсотків від річного обсягу деревини, що був перероблений таким підприємством протягом четвертого кварталу попереднього року та протягом перших трьох кварталів року, в якому укладається довготерміновий договір.
5.4. Визначення обсягу деревини (посортиментно та попородно), який може бути придбаний кожним окремим покупцем на умовах довготермінового договору, визначається продавцем, за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань лісового господарства, на підставі категорій підприємства.

6. Аукціонні торги

6.1. Аукціонні торги проводяться щоквартально не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. На аукціонні торги виставляється деревина в обсязі квартальної її заготівлі.
6.2. Нереалізований обсяг деревини на аукціонних торгах, а також обсяг, отриманий у результаті додаткових надходжень лісоматеріалів необроблених (рубки, формування та оздоровлення лісів тощо), продавці виставляють на додаткові аукціонні торги.
6.3. Форма проведення аукціонних торгів: з голосу ліцитатором або електронна.
6.4. До участі в аукціонних торгах допускаються виключно суб’єкти господарської діяльності, що зареєстровані та мають деревообробне виробництво на території Україні.
6.5. Для відшкодування організатору аукціонних торгів витрат, пов’язаних з організацією та проведенням торгів, покупці, які підписали аукціонне свідоцтво, сплачують на користь організатора винагороду, розмір якої затверджується аукціонним комітетом, але не може перевищувати 0,8 % від загальної суми реалізованих лотів.
6.6. Продаж цінних сортиментів може відбуватись на окремих аукціонних торгах, які проводяться безпосередньо на спеціально підготовленій площадці продавця. Продаж цінних та рідкісних порід вищих ґатунків деревини проводиться поштучно (колодами). Покупець повинен мати можливість оглянути кожну колоду.

7. Роздрібна торгівля

7.1. Роздрібна торгівля призначена для забезпечення потреб в деревині соціальних верств населення для ремонту, будівництва, виготовлення виробів для власного вжитку, а також опалення для населення, приватних домогосподарств, бюджетних організації, соціального сектору.
7.2. Дозволяється реалізація деревини в роздрібну торгівлю дрібним (кустарним) виробникам, які виготовляють готову продукцію (столярні та теслярські вироби, народні промисли, посуд, інструменти, сувеніри, шкатулки та коробки, предмети меблів тощо), та річна потреба яких не перевищує 40 кубічних метрів.
7.3. Перелік споживачів та граничні річні обсяги деревини для роздрібної торгівлі затверджуються продавцем на основі заявок та за погодженням з органами територіальних громад.
7.4. Деревина, придбана в роздрібну торгівлю, не може бути використана в комерційних цілях.

8. Облік деревини

8.1. Облік деревини здійснюється у місцях її заготівлі шляхом внесення інформації до єдиної державної системи електронного обліку деревини. Порядок запровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини затверджується Кабінетом Міністрів України. Забороняється вивезення деревної сировини з місць заготівлі без проведення її обліку у встановленому порядку.

Розділ ІІІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. На період дії тимчасової заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді (код 4403 УКТЗЕД) встановлюється обмеження внутрішнього споживання деревини на рівні 20 млн кубів на рік.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтею 883. «Порушення законодавства про обіг деревної сировини».
Купівля чи інше приймання суб’єктами господарювання деревної сировини, яка не облікована постійними лісокористувачами у встановленому порядку, або не має документів, що підтверджує законність придбання чи транспортування, –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією необробленої деревини.
5. Кабінету Міністрів України:
5.1. У чотиримісячний термін:
• подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до положень цього Закону;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність до положень цього Закону;
• забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
• відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
• забезпечити відкритий доступ до інформації про баланси заготівлі та реалізації деревини, а також про заходи щодо регенерації лісового фонду України;
• забезпечити доступ громадськості до контролю за обігом деревини.
5.2. Протягом року з дня набрання чинності даного Закону:
• провести реорганізацію лісогосподарських підприємств шляхом відокремлення деревообробних структурних підрозділів;
• здійснити перехід на єдину систему стандартів, гармонізовану з міжнародною системою стандартів необробленої деревини, пиломатеріалів, обробленої деревини і деревних матеріалів, включаючи термінологію, технічні характеристики і методи оцінювання, обов’язкову для використання у всіх сферах діяльності;
• запровадити наскрізний електронний облік деревини та контроль на всіх етапах її трансформації в готову продукцію.

 

Центр розвитку ринкової економіки (CMD-Ukraine)

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com