Правительство готовит законопроект, отменяющий мораторий на экспорт круглого леса

Пикетирование здания Кабмина жителями микрорайона Китаево (Голосеевский район) в Киеве 30 сентября 2009 г. Люди просят правительство вынести Свято-Троицкий мужской монастырь, который находится в Китаевской пустыни, за пределы Киева или хотя бы жилого сектора, о чем уже говорилось на общественных слушаньях.

На сайті “Український лісовод”опублікован законопроект Кабінету міністрів України “Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо встановлення правових засад”.

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮА. ЯЦЕНЮК
« » 2016 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо встановлення правових засад обліку та реалізації лісоматеріалів з метою дотримання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

___________________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 2-3, ст. 34; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити словами:
«Єдина державна система електронного обліку деревини – це загальнодержавна інформаційна система, яка містить дані щодо заготовлених та реалізованих лісоматеріалів підприємствами – постійними лісокористувачами.»

2. У абзаці четвертому статті 1 слова та цифри «код 4407» замінити словом та цифрами «коди 4406, 4407, 4408.»

3. Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Засади реалізації лісоматеріалів необроблених.
Реалізація лісоматеріалів необроблених підприємствами – постійними лісокористувачами, за винятком дров паливних, деревини для забезпечення державного замовлення, потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих; деревини, використання якої передбачено колективними договорами; деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами (для фізичних осіб); деревини для забезпечення потреб соціальної сфери (бюджетних установ, утримання яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів), здійснюється через аукціонні торги.
Реалізація лісоматеріалів необроблених підприємствами – постійними лісокористувачами здійснюється:

а) на аукціонних торгах для резидентів України;
б) на аукціонних торгах для нерезидентів України.

На аукціонні торги для нерезидентів України підприємства – постійні лісокористувачі виставляють не реалізований обсяг лісоматеріалів необроблених на аукціонних торгах для резидентів України.
Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.
Порядок реалізації лісоматеріалів необроблених затверджується Кабінетом Міністрів України.»

4. Статтю 21 виключити.

5. Статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів в митному режимі експорту
Реалізація лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів суб’єктами підприємницької діяльності за межі митної території України в митному режимі експорту допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається на підставі даних єдиної державної системи електронного обліку деревини центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства або його територіальними органами, і підтверджує законність походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Положення про єдину державну систему електронного обліку деревини затверджується Кабінетом Міністрів України.»

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Частина третя статті другої втрачає чинність з першого січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України В.Б. Гройсман

Источник: Український лісовод

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com