Кабмин готовится к изменению правил торговли древесиной

524154Исполняющий обязанности Министра экономического развияти Максим Нефёдов предлагает Премьер Министру в качестве неотложного рассмотреть на Кабмине и подать в ВР законопроект меняющий многое в правилах торговли.

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮК
« » 2016 р

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо встановлення правових засад обліку та реалізації лісоматеріалів з метою дотримання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Верховної Ради України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 34; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити словами:
«Єдина державна система електронного обліку деревини – це загальнодержавна інформаційна система, яка містить дані щодо заготовлених та реалізованих лісоматеріалів підприємствами – постійними лісокористувачами.»

2. У абзаці четвертому статті 1 слова та цифри «код 4407» замінити словом та цифрами «коди 4406,4407, 4408.»

3. Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Засади реалізації лісоматеріалів необроблених.
Реалізація лісоматеріалів необроблених підприємствами – постійними лісокористувачами здійснюється:
а) на аукціонних торгах для резидентів України;
б) на аукціонних торгах для нерезидентів України.
На аукціонні торги для нерезидентів України підприємства – постійні лісокористувачі виставляють не реалізований обсяг лісоматеріалів необроблених на аукціонних торгах для резидентів України.
Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.
Порядок реалізації лісоматеріалів необроблених затверджується Кабінетом Міністрів України.»

4. Статтю 2 виключити.

5. Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів в митному режимі експорту
Реалізація лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів суб’єктами підприємницької діяльності за межі митної території України в митному режимі експорту допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається на підставі даних єдиної державної системи електронного обліку деревини центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства або його територіальними органами, і підтверджує законність походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Положення про єдину державну систему електронного обліку деревини затверджується Кабінетом Міністрів України.»

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно- правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України                                                          В.Б. Гройсман

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо встановлення правових засад обліку та реалізації лісоматеріалів з метою дотримання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 09 квітня 2015 року № 325-УНІ «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді», внесено ряд змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі – Закон).

Зазначені зміни призвели до виникнення ряду проблемних питань щодо реалізації деревини і виробів з неї суб’єктами господарювання та законодавчих невідповідностей.

Запроваджений мораторій на експорт лісоматеріалів необроблених на десятирічний термін порушує зобов’язання України як члена Світової організації торгівлі (далі – СОТ), передбачені статтею XI «Загальне скасування кількісних обмежень» Генеральної угоди з тарифів І торгівлі (далі – ГАТТ), згідно з якою будь-які заборони чи обмеження, крім мита, податків чи інших зборів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою стороною щодо продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони.

Закон суперечить зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – Угода), які передбачають аналогічну заборону з посиланням на статтю XI ГАТТ.

При цьому передбачені Угодою винятки з цієї норми на підставі статті XI ГАТТ стосуються лише надзвичайних ситуацій, пов’язаних з нестачею на національному ринку продуктів харчування та інших товарів, необхідних для суспільних потреб, та передбачають суворо обмежений термін застосування подібних заходів.

Закон також протирічить передумовам надання Україні чинних програм макрофінансової допомоги, закріплених у відповідних міжнародних угодах, ратифікованих Верховною Радою України, у яких підтверджено зобов’язання України щодо дотримання відповідних норм торговельної частини Угоди та норм СОТ.

Дія Закону згідно абзацу четвертого статті 1 поширюється лише на пиломатеріали за кодом 4407 УКТЗЕД, при цьому не враховано товарні позиції за кодами 4406 і 4408 УКТЗЕД, які за своїм змістом та формою є пиломатеріалами.
До товарної позиції коду 4406 УКТЗЕД відносяться шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій, а до позиції коду 4408 УКТЗЕД відносяться листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подібної шаруватої деревини та інші лісоматеріали, розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання завтовшки не більш як 6 мм), на які до цього часу сертифікати не видаються. Зазначені обставини дозволяють використовувати деревину сумнівного (незаконного) походження для їх виготовлення та вивезення за межі країни.
Відповідно до абзацу першого статті 3 Закону, реалізація на експорт лІсо- та пиломатеріалів допускається лише при наявності сертифіката. При цьому абзацом третім статті 3 Закону передбачено, що сертифікат повинен видаватися підприємствами-постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною під час реалізації лісоматеріалів. Оскільки споживач необробленої деревини не знає, яку саме продукцію він буде виробляти та скільки сировини буде використано на її випуск, виконати зазначену норму Закону технічно неможливо.

Значна кількість лісопродукції постійними лісокористувачами реалізується залізничним транспортом, де товаросупровідним документом є залізнична, а не товарно-транспортна накладна. Таким чином, відповідно до Закону, якщо споживач придбав деревину на умовах поставки залізничним транспортом, він не має можливості отримати сертифікат та експортувати виготовлену з неї продукцію.

Абзацом дев’ятим статті 3 Закону визначено, що сертифікат не може передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України. Таким чином, зазначена норма обмежує права суб’єктів господарювання здійснювати операції купівлі-продажу лісоматеріалів на внутрішньому ринку та унеможливлює подальшу реалізацію на експорт виготовленої продукції з деревини, яка була придбана на внутрішньому ринку не у постійного лісокористувача.

Законопроектом пропонується, що Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міжвідомчою робочою групою з питання регулювання відносин у сфері реалізації та експорту лісоматеріалів під головуванням заступника Міністра економічного розвитку І торгівлі Микольської Н. Я. напрацьовано узгоджені пропозиції щодо законодавчого врегулювання відносин на ринку деревини. Зокрема, констатовано необхідність комплексного підходу щодо подальшого удосконалення регулювання відносин у цій сфері, яке має відбуватися відповідно до міжнародних зобов’язань України з одночасним скасуванням мораторію на експорт лісоматеріалів необроблених.

З метою запобігання тіньовому обігу деревини, першочергового забезпечення вітчизняних деревообробних підприємств сировиною,
законопроектом встановлюється механізм реалізації лісоматеріалів необроблених підприємствами – постійними лісокористувачами через аукціонні торги.

Реалізація лісоматеріалів необроблених буде здійснюватися на аукціонних торгах для резидентів України та на аукціонних торгах для нерезидентів України.

На аукціонні торги для нерезидентів України підприємствами – постійними лісокористувачами буде виставлятися не реалізований обсяг лісоматеріалів необроблених на аукціонних торгах для резидентів України.

Також, з метою проведення моніторингу рубок, врегулювання обліку і контролю за використанням деревини, посилення контролю за охороною, захистом та відтворенням лісів та забезпечення функціонування лісової галузі відповідно до європейських стандартів з раціонального використання та збереження лісів, а також враховуючи позитивну динаміку впровадження електронного обліку деревини у системі Державного агентства лісових ресурсів України, законопроектом врегульовуються правові засади функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, встановлення обов’язковості ведення електронного обліку деревини всіма постійними лісокористувачами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою проекту акта є вдосконалення положень Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів».

Проектом акта пропонується комплексно розв’язати проблемні питання щодо регулювання відносин у сфері гармонізації відносин із СОТ, функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, реалізації та експорту лісоматеріалів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Лісовий кодекс України, Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 № 1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2015 р. № 826 «Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», Концепція створення єдиної державної системи електронного обліку, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1090, План заходів щодо реалізації Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р, № 1408-р.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта вноситься відповідно до параграфу 55-2 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі МінагрополІтики та Держлісагентства
для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не зачіпає інтересів всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта є регуляторним та відповідає принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація цього Закону дозволить розв’язати проблемні питання щодо регулювання відносин у сфері гармонізації відносин із СОТ, функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, реалізації та експорту лісоматеріалів.

Виконувач обов’язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України

М.Є.Нефьодов

Источник: Український лісовод

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com