Запрошуємо до громадського обговорення проекту Положення про реалізацію лісоматеріалів необроблених

Державним агентством лісових ресурсів України оприлюднено проект Положення про реалізацію лісоматеріалів необроблених, розроблене Робочою групою, створеною відповідно до наказу Держлісагентства від 18.11.2015 № 251 з представників Держлісагентства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і профільних деревообробних асоціацій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на електронну адресу: lisresurs@dklg.gov.ua (Володимир Каленіченко, секретар Робочої групи) або на електронну пошту нашої асоціації chernigivderevprom@gmail.com

Положення про реалізацію лісоматеріалів необроблених (Проект).

  1. Загальна частина

1.1. Це Положення регулює реалізацію усіх лісоматеріалів необроблених, заготовлених постійними лісокористувачами, за винятком:

а) дров;

б) лісоматеріалів необроблених, які використовуються для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів;

в) лісоматеріалів необроблених для забезпечення потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих;

г) лісоматеріалів необроблених, використання яких передбачено колективними договорами;

ґ) лісоматеріалів необроблених для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами (для фізичних осіб);

д) лісоматеріалів необроблених для забезпечення потреб соціальної сфери (бюджетних установ, утримання яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів);

е) лісоматеріалів необроблених, реалізація яких здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

є) лісоматеріалів необроблених для забезпечення потреб власних виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів згідно виробничо-фінансових планів.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

аукціонні торги – спосіб реалізації лісоматеріалів необроблених, згідно з яким переможцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за лісоматеріали необроблені;

аукціонний збір – плата організатору аукціону від переможця аукціонних торгів за організацію і проведення аукціонних торгів, яка визначається у відсотках від стартової ціни придбаного лоту;

аукціонне свідоцтво – документ, що свідчить про завершення аукціонної операції за конкретним лотом;

спеціалізовані аукціонні торги – аукціонні торги, участь у яких приймають виключно суб’єкти господарювання – резиденти України, які мають власне плитне, фанерне, целюлозно-паперове виробництво та виробництво деревного біопалива;

загальні аукціонні торги для резидентів України – аукціонні торги, участь у яких приймають суб’єкти господарювання – резиденти України, котрі займаються переробкою деревини та виробництвом деревного біопалива;

загальні аукціонні торги для нерезидентів України – аукціонні торги, участь у яких приймають нерезиденти України;

додаткові аукціонні торги – постійнодіючі електронні аукціонні торги, участь у яких приймають суб’єкти господарювання – резиденти України;

електронні аукціонні торги – форма продажу лісоматеріалів необроблених на основі використання обчислювального обладнання, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційного та іншого обладнання, що забезпечує можливість проведення торгів, підтримку, зберігання, обробку інформації, необхідної для укладання угод, у торговельному залі організатора аукціонних торгів або при віддаленому доступі продавців і покупців за допомогою мережі Інтернет;

лісоматеріали необроблені – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки;

дрова – круглі або колоті сортименти, які за своїм розміром і якістю можуть бути використані лише як паливо;

організатор аукціонних торгів – товарна біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціонних торгів з продажу лісоматеріалів необроблених;

учасники аукціонних торгів – продавець, покупець;

продавець – постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством;

покупець – суб’єкт господарювання, резидент або нерезидент України, який бажає придбати лісоматеріали необроблені відповідно до умов торгів, від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;

переможець аукціонних торгів – покупець, який під час проведення аукціонних торгів запропонував найвищу ціну за лот відповідно до умов, визначених регламентом аукціону та цього Положення;

пропозиція з продажу лісоматеріалів необроблених – документ, що надсилається організатору аукціону продавцем, який містить перелік лотів з інформацією про обсяг партії лісоматеріалів необроблених, їх породу, якісні характеристики згідно з державними стандартами, умови поставки (верхній, проміжний, нижній склад) та стартові ціни лотів;

заявка на участь у аукціонних торгах – офіційна заява, у якій покупець зазначає намір щодо придбання лоту (лотів);

лот – транспортна партія лісоматеріалів необроблених (або кратна їй), сформована в розрізі умов поставки, породи, сортименту, сорту, групи діаметрів та довжини згідно з державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціонних торгах;

стартова ціна – початкова ціна лісоматеріалів необроблених, визначена продавцем у пропозиції з продажу лісоматеріалів необроблених;

крок торгів – величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціонних торгів;

гарантійний внесок – завдаток у грошовій формі, що перераховується покупцем на рахунок організатора аукціонних торгів;

торгова сесія – період часу, протягом якого проводяться аукціонні торги.

1.3. Реалізація лісоматеріалів необроблених постійними лісокористувачами здійснюється:

а) на спеціалізованих аукціонних торгах;

б) на загальних аукціонних торгах для резидентів України;

в) на загальних аукціонних торгах для нерезидентів України;

г) на додаткових аукціонних торгах.

1.4. Спеціалізовані аукціонні торги проводяться щоквартально в одну торгову сесію.

На спеціалізованих аукціонних торгах реалізується дров’яна деревина для технологічних потреб для виробництва плитних матеріалів та деревного біопалива, баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону, передбачених до заготівлі протягом відповідного кварталу.

Перелік суб’єктів господарювання, які допускаються до участі у спеціалізованих аукціонних торгах визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

1.5. Загальні аукціонні торги для резидентів України проводяться щоквартально у дві торгові сесії.

До участі у першій торговій сесії допускаються покупці, виробничі потужності яких розміщені на території відповідної області.

На першу торгову сесію загальних аукціонних торгів для резидентів України продавці виставляють п’ятдесят відсотків обсягу лісоматеріалів необроблених, передбачених до заготівлі протягом відповідного кварталу без урахування обсягу, який був виставлений на спеціалізовані аукціонні торги, але з урахуванням нереалізованого обсягу лісоматеріалів необроблених на спеціалізованих аукціонних торгах відповідного кварталу.

До участі у другій торговій сесії допускаються усі суб’єкти господарювання, які мають деревообробне виробництво та виробництво деревного біопалива.

На другу торгову сесію загальних аукціонних торгів для резидентів України продавці виставляють решту лісоматеріалів необроблених, передбачених до заготівлі протягом відповідного кварталу з урахуванням нереалізованого обсягу лісоматеріалів необроблених на першій торговій сесії.

1.6. Загальні аукціонні торги для нерезидентів України проводяться щоквартально в одну сесію.

На загальні аукціонні торги для нерезидентів України продавці виставляють нереалізований обсяг лісоматеріалів необроблених на другій сесії загальних аукціонних торгів для резидентів України.

1.7. Додаткові аукціонні торги проводяться в електронній формі протягом поточного кварталу за участю суб’єктів господарювання – резидентів України.

На додаткові аукціонні торги продавці виставляють нереалізований обсяг лісоматеріалів необроблених на загальних аукціонних торгах для резидентів і нерезидентів України, невикуплений покупцями обсяг лісоматеріалів необроблених з початку поточного кварталу, а також обсяг, отриманий у результаті додаткових надходжень лісоматеріалів необроблених (рубки формування та оздоровлення лісів тощо).

  1. Організація аукціонних торгів

2.1. Аукціоні торги проводяться організаторами аукціонних торгів – товарними біржами, що створені відповідно до законодавства України, зареєстровані та знаходяться на території відповідних областей.

2.2. На аукціонні торги виставляються усі лісоматеріали необроблені в обсязі їх квартальної заготівлі, крім лісоматеріалів, визначених пунктом 1.1. цього Положення.

2.3. Пропозиції з продажу лісоматеріалів необроблених подаються організатору аукціонних торгів не пізніше ніж за десять календарних днів до проведення торгів.

2.4. У пропозиціях з продажу лісоматеріалів необроблених вартісні показники наводяться:

– для резидентів України у гривнях з урахуванням податку на додану вартість;

– для нерезидентів України – у валюті.

2.5. На підставі отриманих пропозицій з продажу лісоматеріалів необроблених організатор аукціонних торгів формує бюлетень, який містить інформацію про кількість та розміри лотів, якісні характеристики, стартову ціну лоту, крок торгів, умови поставки.

2.6. Організатор аукціонних торгів не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення торгів оприлюднює у друкованих засобах масової інформації, а також на власній сторінці у мережі інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціонних торгів, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціонних торгах, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

2.7. Строки проведення аукціонних торгів:

Спеціалізовані аукціонні торги проводяться не пізніше ніж за п’ятдесят календарних днів до початку наступного кварталу.

Загальні аукціонні торги для резидентів України проводяться не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку наступного кварталу.

Загальні аукціонні торги для нерезидентів України проводяться не пізніше ніж за десять календарних днів до початку наступного кварталу.

Додаткові аукціонні торги проводяться протягом поточного кварталу.

2.8. Форма проведення аукціонних торгів: з голосу ліцитатором, електронна.

2.9. Приймання організатором аукціонних торгів заявок на участь в аукціонних торгах починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціонних торгів.

2.10. Для участі в аукціонних торгах покупці – резиденти України подають організатору аукціонних торгів:

– заявку на участь в аукціонних торгах;

– копію витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копії установчих документів для юридичних осіб (статут, засновницький договір);

– копію свідоцтва про взяття на облік платника податків або свідоцтво платника єдиного податку;

– довідку щодо обсягу фактичної переробки лісоматеріалів необроблених за попередній квартал;

– довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь у торгах та на підписання договорів поставки;

– документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску;

– копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– заяву щодо дозволу на верифікацію достовірності наданої інформації;

– копію свідоцтва про належність палива до альтернативного, виданого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (для суб’єктів господарювання, які закуповують лісоматеріали необроблені в якості сировини для виробництва деревного біопалива).

Покупці, які подали організатору аукціонних торгів належним чином оформлені необхідні документи, для участі у чергових аукціонних торгах можуть надавати лише належним чином завірені документи, у яких відбулися зміни або довідку за підписом керівника суб’єкта господарювання про відсутність змін у правовстановлюючих документах та про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство та він не перебуває в стадії ліквідації.

Для участі в аукціонних торгах покупці – нерезиденти України подають організатору аукціонних торгів:

– заявку на участь в аукціонних торгах;

– довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь у торгах та на підписання договорів поставки.

Копії документів повинні бути завірені згідно вимог регламенту проведення аукціонних торгів.

Оригінали документів подаються на вимогу організатора аукціону.

Покупець несе відповідальність за достовірність поданих документів.

2.11. Приймання заявок на участь в аукціонних торгах припиняється за один робочий день до його проведення.

2.12. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі 5 % від початкової вартості лота.

2.13. Гарантійний внесок перераховується покупцем на рахунок товарної біржі у терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціонних торгів.

Покупцю, що не придбав заявлених лотів, гарантійний внесок повертається організатором аукціонних торгів протягом трьох банківських днів з дня проведення торгів.

У разі відмови покупця від укладення договору за придбаними ним лотами, гарантійний внесок йому не повертається та перераховується організатором аукціонних торгів на рахунок продавця протягом трьох банківських днів з дня закінчення строку укладання договору поставки лісоматеріалів необроблених.

Гарантійний внесок покупця, що визнаний переможцем аукціонних торгів, повертається організатором аукціонних торгів протягом трьох банківських днів з дня реєстрації організатором аукціонних торгів укладеного договору поставки лісоматеріалів необроблених між переможцем аукціонних торгів та продавцем.

Сумування гарантійних внесків за придбані на торгах лоти не допускається.

2.14. Реєстрація учасників аукціонних торгів проводиться відповідно до регламенту проведення торгів.

2.15. Учасники аукціонних торгів або їх уповноважені особи під час реєстрації повинні надати організатору торгів документи, які засвідчують їх особу та повноваження на участь у торгах.

2.16. Під час проведення торгів вартість лота змінюється відповідно до кроку торгів, визначеного регламентом проведення аукціонних торгів.

  1. Організатор аукціонних торгів

3.1. Організатор аукціонних торгів організовує та проводить торги відповідно до регламента проведення аукціонних торгів та вимог цього Положення.

3.2. Організатор аукціонних торгів повинен відповідати вимогам згідно законодавства України та забезпечити:

наявність кваліфікованих спеціалістів, торгово-операційний зал для проведення торгів, допоміжні приміщення;

відсутність кредиторської заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами;

наявність технічних засобів для проведення аукціонних торгів: електронне табло, телефонний та електронно-модемний зв’язок, власну сторінку в мережі Інтернет.

3.3. Обов’язки організатора аукціонних торгів:

утворює аукціонний комітет, до складу якого можуть входити покупці, продавці, представники біржі та профільних асоціацій;

розробляє регламенти проведення аукціонних торгів;

приймає та реєструє заявки на участь в аукціонних торгах;

допускає покупців до участі в аукціонних торгах;

реєструє учасників аукціонних торгів в день їх проведення і видає покупцям картки з номером;

оформляє аукціонне свідоцтво за підсумками проведення торгів;

реєструє укладені договори поставки необробленої деревини;

отримує інформацію від продавців та покупців щодо невиконання умов укладених договорів поставки необробленої деревини;

надає учасникам інформаційні та інші послуги;

несе відповідальність за відповідність проведених аукціонних торгів чинному законодавству та регламенту проведення аукціонних торгів.

3.4. Для відшкодування організатору аукціонних торгів біржових витрат, пов’язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали свідоцтво, справляється аукціонний збір у розмірі, визначеному відповідним регламентом проведення аукціонних торгів і затвердженому аукціонним комітетом.

3.5. Організатор аукціонних торгів формує та забезпечує ведення результатів участі покупців та продавців в аукціонних торгах.

3.6. Організатор аукціонних торгів оприлюднює звіт про результати аукціонних торгів на власному веб-сайті в мережі Інтернет протягом 5 днів з дня їх проведення.

  1. Порядок оформлення договорів поставки лісоматеріалів необроблених

4.1. Підставою для укладання договору поставки лісоматеріалів необроблених є аукціонне свідоцтво.

4.2. Договори поставки лісоматеріалів необроблених укладаються протягом 15 днів з моменту одержання аукціонного свідоцтва.

 

Оригінал положення знаходиться на сайті Держлісагентства України

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com