Протокол роботи круглого столу «Підготовка інституційної й правової реформи лісового сектору України»

PA150035_2Дата проведення: 15 жовтня 2015 року
Місце проведення: представництво Світового банку, м. Київ

Порядок денний:
1. Вступне слово та представлення учасників
2. Презентація «Інституційна реформа лісоуправління в Україні: актуальні питання»
3. «Інституційна й правова реформа лісового сектору в Україні: бачення ключових учасників лісових відносин» – виступи учасників круглого столу
4. Презентація «Актуальні питання створення державної лісогосподарської корпорації в Україні»
5. «Лісова реформа в Україні. Цілі та шляхи їх досягнення» – загальна дискусія

Резюме:
15 жовтня 2015 року з 09:30 до 14:30 в представництві Світового банку в Києві відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню підготовки інституційної й правової реформи в лісовому секторі. Круглий стіл проводився в рамках програми «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн Східного регіону дії Європейського інструменту сусідства й партнерства (ЄІСП) FLEG-II», яка фінансується Європейським Союзом і впроваджується Світовим банком в партнерстві з Міжнародним союзом охорони природи та Всесвітнім фондом природи.

У круглому столі взяли участь представники Верховної Ради, Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентства та інших ключових органів влади, відповідальних за питання реформування лісового сектору та євроінтеграції, а також вітчизняні й зарубіжні експерти, представники бізнесу й громадськості. Учасникам круглого столу було заздалегідь запропоновано підготувати невеликі виступи щодо бачення органами влади, які вони представляють, реформування лісового сектору або їхніх очікувань від реформ. Експерти програми FLEG II представилидві презентації: «Інституційна реформа лісоуправління в Україні: актуальні питання» та «Актуальні питання створення державної лісогосподарської корпорації в Україні». Метою першої презентації було окреслити коло питань, які потребують обговорення та подальшого опрацювання в процесі підготовки реформи, і навколо яких очікувалось будувати обговорення під час круглого столу. Метою другої презентації було представити напрацювання програми FLEG II щодо можливостей створення державної лісогосподарської корпорації в рамках чинного законодавства України.

Очікувалось, що за підсумками круглого столу буде проаналізовано перелік дій, які мають бути вжиті перед впровадженням реформ у лісовому секторі, а також сформовано перелік питань для обговорення під час міжнародного семінару стосовно використання досвіду країн ЄС в процесі реформування лісового господарства, запланованого на кінець 2015 – початок 2016 року в Києві. До проведення міжнародного семінару в рамках програми FLEG II залучено двох міжнародних експертів: пана Матса Нордберга, Швеція, та пана Томаса Котовікса, Латвія. Пан Нордберг має 18-річний досвід роботи в лісовому секторі країн Східної Європи включаючи Україну. Пан Котовікс протягом тривалого часу працює в державному акціонерному товаристві Латвії «LVM», яке вважається одним з найуспішніших прикладів створення державного підприємства на ринкових засадах, яке здійснює управління державною лісовою власністю та забезпечує інтереси держави в експлуатації лісів.

Під час обговорення було піднято низку важливих питань, які турбують різні зацікавлені сторони. Зокрема, виступи учасників круглого столу продемонстрували, що реформи викликають дуже багато застережень, і що зацікавлені сторони знаходяться на етапі ідентифікації проблем та необхідності обґрунтування процесу реформ, і поки що не готові обговорювати конкретні питання щодо обраної моделі реформування. Учасники круглого столу не змогли почути бачення Держлісагентства щодо реформування лісового сектору через відсутність його очільника. За підсумками обговорення учасникам круглого столу було запропоновано підготувати перелік питань, які на їхню думку було б варто висвітлити під час наступного семінару за участі міжнародних експертів, попередньо запланованого на кінець 2015 року, та надати їх організаторам круглого столу найближчим часом. Організатори заходу вирішили особливу увагу на наступному семінарі приділити питанням, які викликають застереження у зацікавлених сторін.

PA150011-2

Хід обговорення:
По п.1 виступили координатор програми FLEG II від Світового банку Олексій Слензак та національний координатор програми FLEG II Юрій Марчук.

a_slenzakО. Слензак привітав учасників та наголосив на тому, що питання реформування і покращення системи управління лісового сектору включені в Робочий план програми FLEG II, а також в Коаліційну угоду. Мета круглого столу – продовжити відкритий діалог щодо інституційної реформи й питання лісової корпорації з ключовими держустановами (Мінагрополітики, Держлісагентством, Мінприроди), яким раніше вже були представлені рекомендації та аналітичні напрацювання, розроблені в рамках програми FLEG II, та з’ясувати рівень зацікавленості цих органів влади у реформах з тим, щоб планувати подальшу роботу програми в цьому напрямку. Зокрема, в рамках програми планується наступний семінар, присвячений питанням реформування лісового сектору із залученням міжнародних експертів Матса Нордберга та Томасс Котовіца. О. Слензак запросив присутніх, в першу чергу відповідальних органів влади, висловити своє бачення реформування лісового сектору./

j_marchukЮ. Марчук запросив усіх учасників до активної дискусії, наголосивши на важливості розкриття низки питань, зокрема, вибору шляху ведення лісового господарства відповідно до умов країни, ролі держави в управлінні лісовим господарством у країні, де ліси знаходяться переважно в державній власності, важливості урахування екологічної, економічної та соціальної складових, урахування різноманітності кліматичних зон та необхідності змін до бюджету, які потребуватимуться у зв’язку зі зміною системи управління лісовим господарством.

 

m_popkovПо п. 2 заслухали презентацію М. Попкова, експерта програми FLEG II «Інституційна реформа лісоуправління в Україні: актуальні питання» (з презентацією можна ознайомитись на сайті програми FLEG II)

Стислий виклад змісту презентації:

Основною метою презентації було окреслити коло питань, що виносяться на обговорення організаторами круглого столу в контексті інституційної реформи лісоуправління. Було зроблено екскурс в історію питання реформування лісового сектору в Україні, посилання на попередні напрацювання в рамках програми FLEG та обґрунтування необхідності реформування системи управління лісами, зокрема, в частині розділення функцій державного контролю та ведення лісового господарства, а також представлено огляд інституційних систем управління лісовим господарством в країнах Європи. Оскільки інституційна реформа передбачає перерозподіл функцій між різними органами влади та лісогосподарською корпорацією (у випадку її створення), виникає низка важливих питань, які потребуватимуть вирішення. До цих питань належать важливість прозорої кадрової політики у зв’язку зі створенням компанії, яка функціонуватиме на територіях, що відіграють надзвичайно важливу роль у житті суспільства, важливість відповідного законодавчого регулювання правил торгівлі, питання перегляду лісового законодавства, зокрема, дозвільної системи, положення про лісову охорону, податкового кодексу, фінансово-економічне забезпечення діяльності майбутньої компанії і багато інших питань, що випливатимуть із рішення про інституційні зміни. З метою ефективного планування подальшої роботи в цьому напрямку в рамках програми FLEG II (зокрема, завдання для міжнародних експертів) учасникам круглого столу було запропоновано надати своє бачення моделі управління лісами, яка має бути реалізована в Україні в процесі реформування, та пріоритетних проблем, що потребують вирішення у зв’язку з реформуванням лісового господарства. Питання, висвітлені учасниками круглого столу, будуть винесені на наступний семінар із залученням міжнародних експертів для більш детального розгляду.

По п. 3 виступили:

v_chervonyiВ. Червоний звернув увагу присутніх на те, що під час свого головування в Держкомлісгоспі на основі вивчення досвіду багатьох країн (зокрема Польщі, Болгарії, Литви) було зроблено перші кроки в напрямку впровадження реальних реформ. Результати вивчення досвіду продемонстрували, що модель лісового господарства Польщі є найбільш прийнятною для України за умови вирішення питання ведення лісового господарства у лісах Півдня і Сходу, де умови суттєво відрізняються від інших регіонів України. В. Червоний зазначив, що це питання потребує особливої уваги, і що він не побачив пропозицій щодо його вирішення у презентації М. Попкова. В. Червоний також наголосив на важливості залучення міжнародних фахівців до розроблення єдиної лісової політики, ключової ролі фахівців лісового господарства в цих питаннях (оскільки політичні рішення, що ухвалюються не фахівцями, завдають великої шкоди галузі), та на пріоритетності екологічної функції українських лісів.

М. Попков наголосив та тому, що програма FLEG не пропонує жодних готових рішень. Мета круглого столу – вислухати всі зацікавлені сторони, в першу чергу тих, хто має виконувати рішення Уряду, яке було ухвалено два роки тому. Також М. Попков звернув увагу присутніх на те, що в Україні складно втілити юридичний бік польської моделі управління лісами. Інші елементи, як то трьохрівневу структуру втілити можливо.

r_volosyanchukР. Волосянчук зазначив, що важливо почути думку представників Мінагрополітики та Мінекономіки стосовно того, що чинне законодавство не передбачає вирішення юридичних аспектів втілення польської моделі, і наскільки можливо ініціювати зміни в українському законодавстві з тим, щоб можна було реалізувати управління державним майном подібно до польської моделі.

Ю. Марчук навів приклад досвіду пілотного впровадження польської моделі ведення лісового господарства в окремих лісгоспах. У цих лісгоспах всі види робіт у лісі були передані приватному бізнесу. В результаті була створена здорова конкуренція, і лісгоспи, які залишились працювати відповідно до цієї моделі, й досі є успішними. Ю. Марчук також зазначив, що якби ця система розвитку малого бізнесу набула поширення, було б дуже важко нав’язувати корупційні схеми.

v_romanovskiyВ. Романовський зазначив, що Держлісагентство та Мінагрополітики вже працюють по тих напрямках підготовки реформ, які були окреслені в доповіді. Кінцевий документ вже сформований робочою групою, і Мінагрополітики має направити його на розгляд Уряду. В цьому документі розставлені інші акценти, ніж ті, що були зазначені в презентації як рішення Мінагрополітики. Також В. Романовський відзначив важливість вивчення досвіду більшості країн ЄС та урахування української специфіки перед ухваленням рішень щодо моделі реформування, яка буде застосована в Україні. В. Романовський зазначив, що Держлісагентство активно працює в цьому напрямку і на цьому етапі є більш підготовленим до вивчення досвіду інших країн (на цьому етапі заплановані навчальні поїздки до 4 країн).

p_kravetsП. Кравець наголосив на першочерговості формування мети втілення будь-якої реформи, яка слугує інструментом для досягнення цієї мети, та на необхідності переукладення суспільного договору.

 

 

Ю. Марчук висловив своє бачення щодо кола питань, які мають бути обговорені учасниками круглого столу, зокрема, яка структура має бути створена на місці Держлісагентства у випадку створення державної лісогосподарської корпорації, необхідність відповідних змін до законодавства, дискусійну пропозицію Мінагрополітики створити лісогосподарські компанії, та як здійснюватиметься управління в лісах комунальної власності та приватних лісах, які можуть з’явитись в недалекому майбутньому. Ю. Марчук наголосив на тому, що необхідність реформування лісового сектору обумовлена такими чинниками як активність деревообробників, які відстоюють свої інтереси, та практична відсутність державного фінансування лісового господарства, і запросив присутніх висловлюватись щодо цих питань.

v_oleschenkoВ. Олещенко зазначив, що основна проблема полягає в недотриманні чинного законодавства, яке створює достатньо широкі можливості для вирішення поставлених завдань. В. Олещенко наголосив на необхідності створити свою модель і подальшого вдосконалення законодавства та співпраці з іншими галузями права.

 

 

r_oleinikР. Олійник наголосив на важливості зваженого підходу до підготовки реформ та навів аналогію з реформуванням лісокомбінатів, яке поклало початок занепаду потужної галузі. Р. Олійник висловив занепокоєння тенденціями, які спостерігаються навколо підготовки реформи лісового сектору: тенденція до надмірної централізації (намір позбавити держпідприємства статусі юридичної особи), надмірне втручання Мінагрополітики в діяльність Держлісагентства, необґрунтовані вимоги до претендентів на посаду директора лісгоспу щодо надання планів реформування підприємства на 1 рік за відсутності загальних напрямків реформування на рівні країни. Р. Олійник погодився з доповідачем у тому, що реформи вимагають ґрунтовної підготовки та висловив пропозицію, поки така підготовка триватиме, починати вже зараз втілювати кроки щодо яких зацікавлені сторони досягли згоди на попередніх круглих столах в рамках програми FLEG. Це, зокрема, стосується розробки правил торгівлі деревиною, перерозподілу прибутків між різними лісгоспами, введення до складу колегії Держлісагентства всіх працівників лісового господарства (зокрема, лісів інших користувачів), вдосконалення законодавства в тій частині, яка ніким не оспорюється.

s_sagalС. Сагаль відзначив, що всі учасники круглого столу поводять себе дуже обережно і не надають бачення реформування. С. Сагаль наголосив на важливості отримання чіткого сигналу від керівництва Держлісагентства щодо напрямку, в якому рухається галузь та констатував погіршення прозорості роботи галузі, свідченням чого є згортання діяльності робочих груп, які були створені з метою підготовки реформи. С. Сагаль відзначив важливу роль програми FLEG як майданчика для обговорення актуальних питань лісового господарства, але зазначив, що цього недостатньо та наголосив на необхідності створення робочої групи за участю Мінагрополітики, Мінекономіки та юристів, для вироблення стратегії.

o_ednakО. Єднак наголосив на негативних тенденціях, що спостерігаються навколо підготовки реформ. О. Єднак констатував, що робочі групи, які працювали в рамках Платформи з підготовки реформи лісового сектору з весни, згорнули свою діяльність, і що підготовка реформи відбувається закрито. Окрім цього, питання інституційної реформи було вилучене зі стратегії, напрацьованої в рамках робочої групи 8.3 при Мінагрополітики. О. Єднак висловив переконання, що інституційна реформа має відбуватись прозоро і з залученням широких кіл учасників процесу, та закликав учасників круглого столу продовжувати рух уперед, уважно вивчати досвід інших країн з тим, щоб взяти з нього найкраще та уникнути помилок, яких припустились інші.

Ю. Марчук наголосив на важливості збереження державної власності на ліси і державного управління лісами в контексті дискусій в Мінагрополітики та Мінекономіки щодо приватизації неефективних держпідприємств.

v_starozhuk_2По п.4 заслухали презентацію В. Сторожука «Актуальні питання створення державної лісогосподарської корпорації в Україні». (з презентацією можна ознайомитись на сайті програми FLEG II).
Стислий виклад змісту презентації:
Відповідно до положення Коаліційної угоди про розділення функцій державного управління та ведення лісового господарства експертом програми FLEG II В. Сторожуком було досліджено можливості створення державної лісогосподарської корпорації в умовах чинного законодавства. Метою дослідження було показати наявні можливості, а не пропонувати певний варіант розділення функцій державного управління та ведення лісового господарства. В презентації, зокрема, було розглянуто чинні нормативно-правові акти, які створюють передумови для створення єдиної державної лісогосподарської структури, наведено порівняння різних організаційних схем, орієнтовний порядок утворення лісогосподарської корпорації, описано різні аспекти діяльності такої структури у разі створення, необхідні підготовчі заходи та послідовність юридичних дій.

v_rutitska_2По п. 4 виступили:
В. Рутицька поінформувала учасників про результати засідання Уряду щодо врегулювання питання експорту деревини, та повідомила про те, що Мінагрополітики за участі Держлісагентства розроблена стратегія реформ, до якої можуть бути внесені пропозиції за підсумками цього круглого столу.

 

 

l_polyakovaЛ. Полякова звернула увагу учасників круглого столу на унікальність польської моделі управління лісовим господарством, яку неможливо скопіювати в Україні, та на важливість комплексного підходу до реформування та висвітлення всіх питань, чого бракувало дослідженням програми FLEG. Зокрема, через відсутність прорахованої економічної складової неможливо зробити висновок про доцільність запропонованої моделі щодо створення лісогосподарської корпорації. Л. Полякова зазначила, що втручання центральних органів виконавчої влади у господарські процеси управління в Польщі та Латвії є дуже суттєвим (Міністерство сільського господарства Латвії втручається в господарську діяльність державної компанії, Міністерство екології Польщі втручається в ціноутворення та систему продажу деревини), і ці питання також не можна оминати.

В. Сторожук зауважив, що питання економічного дослідження – це прерогатива Держлісагентства; в рамках програми FLEG воно могло б бути зроблене, якби був відповідний запит. Втручання держави в економічну діяльність компанії можливе, якщо це передбачено відповідними нормативно-правовими актами.

Ю. Марчук наголосив на важливості відповідного податкового регулювання з метою забезпечення можливості ведення лісового господарства у низько дохідних регіонах (Схід та Південь).

В. Рутицька відзначила, що Мінагрополітики працює над вивченням досвіду Німеччини в питаннях управління галуззю і планує його запозичати. Також Мінагрополітики працює над формуванням пулу експертів подібно до того, як це було зроблено в Польщі та має гарні зв’язки з Латвією. У разі зацікавленості є можливість запросити відповідних експертів, щоб вони поділились досвідом впровадження реформ.

М. Попков наголосив на спектрі проблем лісового господарства, які спонукають до реформ, та на тому, що від учасників круглого столу очікувалось почути бачення моделі реформування та напрямку, з тим, щоб обговорювати пропозиції щодо реформування, залучивши максимально широке коло зацікавлених сторін. М. Попков підкреслив, що в рамках програми FLEG не пропонується якоїсь конкретної моделі реформування. В рамках програми було висвітлено проблеми, надано певні пропозиції (які потребують обговорення), і може бути надано внесок експертів до вивчення /роботи по тих напрямках, які будуть визначені важливими в процесі обговорення (для чого також були залучені міжнародні експерти з багатим досвідом роботи в у своїх країнах та країнах Східної й Центральної Європи).

О. Слензак нагадав, що програма FLEG (перша фаза якої розпочалась ще в 2009 році) з самого початку позиціонувалась як антикорупційна, і що органи влади почали демонструвати зацікавленість до програми після того, як в Коаліційній Угоді з’явились положення про реформування лісового сектору. О. Слензак зазначив, що круглий стіл продемонстрував, що зацікавлені сторони знаходяться на стадії ідентифікації проблеми, а також, що програма FLEG продовжуватиме працювати в цьому напрямку за умови, якщо є інтерес з боку органів влади. Внесок програми FLEG може полягати у всебічному аналізі проблем та фокусуванні на тих аспектах, які не можна випустити з поля зору. О. Слензак наголосив на тому, що на цьому етапі міжнародні експерти залучені короткостроково, проте у разі зацікавленості можна розглядати більш довгостроковий внесок, і звернувся до Мінагрополітики та Держлісагентства з пропозицією найближчим часом визначитись щодо зацікавленості в такій співпраці.

В. Червоний наголосив на необхідності в першу чергу визначитись щодо концептуальних питань, зокрема питання власності на ліси, чи має лісове господарство займатись деревообробкою, і що ці питання окреслюються в рамках Концепції розвитку лісового господарства, ухваленої в 2006 році.

Ю. Марчук підкреслив свою позицію, озвучену раніше в Мінагрополітики, що лісове господарство повинно до 2020 року відмовитись від деревообробки. Це довгострокова дискусія, від якої буде залежати модель управління.

v_lozitskiyВ. Лозицький зазначив, що представників бізнесу турбує декілька основних питань: забезпечення деревообробників сировиною, формування цінової політики, прозорість аукціонів, високі ціни на енергоносії, нестабільний курс гривні та нестабільна політична ситуація. Коли мова йде про створення корпорації чи холдингу, важливо прораховувати як від цього виграє бізнес.

 

 

o_listopadО. Листопад зауважив, що результати масштабного соціологічного опитування на першому етапі програми FLEG продемонстрували, що 95 % респондентів – за державну власність на ліси, і що коли йдеться про корпоратизацію експерти програми не мають на увазі приватизацію лісів.

 

 

d_karabchukД. Карабчук звернувся до представників органів влади з питанням, чи існує конкретна група людей, яким було доручено реформування лісового сектору. Він зазначив, що є кілька майданчиків, де відбувається обговорення проблем, постійно йде вивчення досвіду інших країн, але через деякий час все затихає, і реальні кроки до реформ не здійснюються. З точки зору пересічного громадянина Д. Карабчук висловив думку, що оскільки ліс є народною власністю, при виборі моделі реформування, необхідно виходити з того, як люди бачать функції лісів.

 

Ю. Марчук зауважив про існування трьох дискусійних майданчиків: програми FLEG, яка стала першим таким майданчиком і є відкритою для широкого кола зацікавлених сторін, програми ФАО при Держлісагентстві, до обговорень в рамках якої, на жаль, не всі мають доступ, та групи 8.3, яка діяла в Мінагрополітики. На думку Ю. Марчука основне питання – об’єднати зусилля експертних груп.

Б. Цуприк наголосив на важливості питань забезпечення сировиною і адекватного ціноутворення для деревообробників та акцентував увагу учасників круглого столу на ризиках приватизації лісів, які з’являються при створенні корпорації. Б. Цуприк висловив пересторогу через можливість поширення міфу про недієздатність державного управління з метою доведення підприємства до банкрутства та приватизації на користь певних осіб. Він зазначив, що навіть чинна система є цілком дієздатною, і що все залежить від того, як укази чи закони тлумачаться та виконуються.

О. Єднак позитивно відзначив доповіді експертів і висловив переконання, що реформа повинна поводитись прозоро із залученням усіх зацікавлених сторін, інакше вона слугуватиме інтересам різних груп впливу. О. Єднак звернув увагу учасників на брак прозорості в процесі реформування з боку Держлісагентства та на важливість інституційної спроможності.

В. Рутицька зауважила, що платформа для розробки Стратегії розвитку сільських територій із залученням різних експертів та організацій була створена при Мінагрополітики саме з метою залучення кращих експертів і різних зацікавлених сторін з тим, щоб уникнути звинувачень у непрозорості процесу. В. Рутицька відзначила активну участь Світового банку в роботі інших робочих груп у рамках Стратегії та пообіцяла ознайомити міністра з усіма зауваженнями, висловленими під час круглого столу, і вжити відповідних заходів.

Ю. Марчук наголосив на необхідності звернути увагу на два законопроекти: «Про порядок приватизації держпідприємств» (лісове господарство не підлягало приватизації, але Мінекономіки підвело його під корпоратизацію) та «Про солідарну відповідальність», ухвалення якого допомогло б вирішити проблеми між членами асоціацій, що б зняло багато питань і в лісовому господарстві.

Р. Волосянчук наголосив на необхідності покращення організаційних аспектів роботи групи 8.3, зокрема, щодо завчасного інформування зацікавлених сторін про засідання групи.

В. Рутицька поінформувала присутніх про те, що останній варіант Стратегії розвитку сільських територій було подано на розгляд Національної ради реформ; очікується включення в порядок денний на комітеті ВР.

В. Олещенко наголосив на важливості недопущення можливості приватизації лісів при створенні будь-якої нової структури та не погодився з критикою на адресу чиновників щодо їх здатності впроваджувати реформи. В. Олещенко зазначив, що держслужбовці здатні до реформування за умови наявності обґрунтованих пропозицій і закликав усіх учасників припинити дискусії на основі протистояння та почати вибудовувати професійне взаєморозуміння.

m_nordbergМ. Нордберг наголосив на важливості ролі промисловості в розвитку лісового господарства, навівши приклад Швеції, де промисловість фінансує лісове господарство, та приклад введення мита на експорт балансу в Росії, що призвело до занепаду лісозаготівлі. М. Нордберг звернув увагу присутніх на те, що соціальна й економічна функція лісового господарства тісно взаємопов’язані, і закликав надалі також долучати представників промисловості до обговорення важливих проблем.

 

О. Слензак подякував учасникам круглого столу за роботу та висловив сподівання почути позицію Мінагрополітики й Держлісагентства щодо питань, які варто висвітлити детально на наступному семінарі за участі міжнародних експертів.

 

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com