Посібник із вимірювання та оцінки якості деревини в круглому вигляді

В Україні виникла нагальна потреба в розробці єдиних стандартів на круглі лісоматеріали, які б відповідали європейським аналогам таких нормативних документів. Це зумовлено появою нових технологій переробки деревини, зростанням вимог до її якості, євроінтеграційними процесами в лісовій галузі та розширенням міжнародних торговельних зв’язків нашої країни на лісовому ринку.

Далее…

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМКИ ТОВАРА

При составлении проекта договора купли-продажи или поставки целесообразно включить в статью, описывающую процесс получения и приемки товара покупателем, указание на применение к нему норм, содержащихся в двух документах: в Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (далее – Инструкция П-6), и в Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (далее – Инструкция П-7), в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству, а также с учетом правил, установленных самим договором. Хозяйственная и судебно-арбитражная практика признают Инструкции П-6 и П-7 одними из существенных компонентов делового оборота. Таким образом, если стороны хотят максимально обезопасить себя от недоразумений, связанных с приемкой товара, необходимо включить в договор условия об использовании указанных Инструкций.

Далее…

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com