Нижинский лiсгосп

ДП “Ніжинське лісове господарство”
Директор БОЛОХОВЕЦЬ Юрій Віталійович
16600, м. Ніжин, вул. Московська, 5.
Код 231. Факс: 2-25-90, 2-52-81.
E-mail: nezhin_les@ukr.net
Веб-сайт: http://negles.at.ua/

 


Загальна площа лiсiв – 42,1 тисячi гектарiв.
В адмiнiстративно-виробничiй структурi налiчується вiсiм лiсництв: Нiжинське, Мринське, Iржавське, Кобижчанське, Вертiївське, Коляжинське, Новоселицьке, Носiвське.

Нiжинський лiс в системi Чернiгiвського обласного управлiння лiсового господарства – типовий i водночас неповторний. Коротку його характеристику можна висловити коротко – змiшаний. Змiшаний характер визначають насамперед географiчнi i клiматично-грунтовi фактори. Саме тут, в нiжинських лiсових насадженнях, найбiльш помiтний той перехiд вiд пiвнiчно-поліської до пiвденної лiсостепової зони, який досить виразно проступає у сусiднiх прилуцьких лiсах. Сосновi породи тут кiлькiсно поступаються дубовим, що є провiсником неминучої змiни лiсового ландшафту на його шляху з пiвночi на пiвдень.

У нiжинських лiсах сосна займає площу в 12,2 тисячi гектарiв. Дубовi – понад 16,8 тисячі. Своєрiдна i закономiрна “змiна караулу” в породному складi лiсфонду. Змiшаний характер очевидний i в пропорцiйному спiввiдношеннi iнших деревостанiв, серед яких нема вiдчутної переваги якогось лiдируючого виду. Значима вiдсутнiсть прiоритетiв… Такий паритет у залiсненнi нiжинських масивiв надав їм особливого колориту i привабливостi. Бiологiчно стiйкi насадження з пiдвищеними санiтарно-гiгiєнiчними властивостями мальовничих ландшафтiв приваблюють численних туристiв чи й просто шанувальникiв лiсу.
Невипадково Нiжин та його чарiвнi навколишнi лiси з добре налагодженою i розвинутою транспортною доступнiстю включено до системи туристичного маршруту України “Намисто Славутича”. Варто додати, що на територiї лiсгоспу створено 55 заповiдникiв, у тому числi один державного значення в урочищi Середовщина Мринського лiсництва на площi 288 гектарiв… Площа всiх заповiдникiв – близько 10 тисяч га. Лiсгосп заготовляє близько 73 тис.куб.м деревини в рiк, в тому числi: на рубках головного користування 61,3 тис.куб.м i рубках, пов’язаних з веденням лiсового господарства, – 11,6 тис.куб.м.

По чистiй породi заготовляється:
сосни – 30,7%;
дуба – 25,9%;
ясена – 2,9%;
берези – 13,3%;
вiльхи – 8,2%;
осики – 11,4%;
iнших порiд – 7,6%.

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com