Структурні органи Асоціації

структураСтатутні органи Асоціації:
• Загальні збори членів Асоціації або представників членів Асоціації;
• Правління Асоціації;
• Голова Асоціації;
• Виконавча Дирекція Асоціації;
• Ревізійна комісія Асоціації.

Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на Загальних зборах Асоціації.
Загальні збори Асоціації є вищим органом управління Асоціації.
До компетенції Загальних зборів Асоціації належать:
– затвердження Статуту Асоціації;
– внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
– обрання та відкликання Голови Асоціації, членів Ради Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації;
– визначення та затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
– розгляд і затвердження довгострокових програми діяльності Асоціації;
– прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;
– розгляд і затвердження звітів Голови Асоціації, Ради Асоціації, Виконавчої Дирекції та Ревізійної комісії Асоціації;
– затвердження внутрішніх положень, що конкретизують порядок дії статутних органів Асоціації.
– вирішення інших питань діяльності Асоціації.

Загальні збори Асоціації скликаються не менше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових Загальних зборів приймається Радою Асоціації, а позачергових Загальних зборів – на вимогу не менше однієї третини членів (учасників) Асоціації або Ревізійної комісії.

Про скликання, порядок денний Загальних зборів Асоціації Рада Асоціації оголошує не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

Загальні збори Асоціації вважаються правомочними якщо на них присутні не менше двох третин членів (учасників) Асоціації.

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com