Всеукраїнський з’їзд профільних асоціацій деревообробної промисловості України

P930014530 вересня 2015 р. в конференц-залі готелю Братислава, м. Київ, відбувся Всеукраїнський з’їзд профільних асоціацій деревообробної промисловості України.

Далее…

Порядок вступу до Асоціації “Чернігівлісдеревпром”

Для вступу до АсоціаціїЧернігівлісдеревпром” необхідно:

1. Ознайомитися з Статутом Асоціації “Чернігівлісдеревпром”

2. Ознайомитися з Положенням про оплату членських внесків

3. Написати заяву і відправити його на єлектронную пошту Асоціації

Завантажити бланк заяви

Залишити свій коментар

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Повідомлення

Членство

IMG_0139Засновники Асоціації є членами (учасниками) Асоціації.

Членами (учасниками) Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які досягли 18 річного віку і є керівниками та/або власниками підприємств, деревообробне виробництво яких розташоване і веде господарську діяльність на території Чернігівської області України, визнають і підтримують мету та завдання Асоціації, передбачені Статутом та сплачують членські внески, включаючи вступний внесок та щомісячні внески.

Членам Асоціації видається на підтвердження їх членства посвідчення.

Прийняття в члени Асоціації нових членів здійснює Рада Асоціації на підставі особистої письмової заяви відповідної фізичної особи (керівника або власника деревообробного підприємства Чернігівської області України).

Всі Члени Асоціації мають рівні права.

В Асоціації може мати місце почесне членство. Почесними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які внесли значний вклад у розвиток Асоціації. Почесних членів Асоціації затверджує Рада Асоціації.

Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів як і останні не
несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

Права та обов’язки

guarantor_of_the_loanПрава та обов’язки членів Асоціації Черніговлесдеревпром” визначає Статут асоціації

Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

Члени (учасники) Асоціації мають право:

– одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;
– обирати та бути обраним до статутних органів Асоціації;
– вносити пропозиції до керівних органів Асоціації щодо діяльності Асоціації;
– припиняти своє членство В Асоціації на підставі поданої заяви.

Члени Асоціації зобов’язані:

– брати безпосередню участь у діяльності Асоціації;
– виконувати рішення керівних органів Асоціації;
– дотримуватися вимог Статуту Асоціації, цілей та завдань Асоціації;
– утримуватися від дій, що можуть зашкодити діяльності, репутації Асоціації чи суперечать цілям і завданням Асоціації;
– своєчасно сплачувати членські внески, які є безповоротною благодійною допомогою Асоціації.

Члени Асоціації можуть мати також і інші права і обов’язки, якщо вони закріплені в цьому Статуті або визначені рішенням Ради Асоціації.

Член Асоціації, який скомпрометував себе діями, що суперечать меті діяльності Асоціації, бездіяльністю, а також у разі несплати членських внесків понад три місяці, може бути виключений з числа членів Асоціації рішенням Правління.

У випадку добровільного виходу або виключення з Асоціації кошти та інше майно, внесені до Асоціації її членом, йому не повертаються за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Структурні органи Асоціації

структураСтатутні органи Асоціації:
• Загальні збори членів Асоціації або представників членів Асоціації;
• Правління Асоціації;
• Голова Асоціації;
• Виконавча Дирекція Асоціації;
• Ревізійна комісія Асоціації.

Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на Загальних зборах Асоціації.
Загальні збори Асоціації є вищим органом управління Асоціації.
До компетенції Загальних зборів Асоціації належать:
– затвердження Статуту Асоціації;
– внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
– обрання та відкликання Голови Асоціації, членів Ради Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації;
– визначення та затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
– розгляд і затвердження довгострокових програми діяльності Асоціації;
– прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;
– розгляд і затвердження звітів Голови Асоціації, Ради Асоціації, Виконавчої Дирекції та Ревізійної комісії Асоціації;
– затвердження внутрішніх положень, що конкретизують порядок дії статутних органів Асоціації.
– вирішення інших питань діяльності Асоціації.

Загальні збори Асоціації скликаються не менше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових Загальних зборів приймається Радою Асоціації, а позачергових Загальних зборів – на вимогу не менше однієї третини членів (учасників) Асоціації або Ревізійної комісії.

Про скликання, порядок денний Загальних зборів Асоціації Рада Асоціації оголошує не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

Загальні збори Асоціації вважаються правомочними якщо на них присутні не менше двох третин членів (учасників) Асоціації.

Про нас

IMG_0094Асоціація лісозаготівельних та деревообробних підприємств Чернігівської області України «ЧЕРНІГІВЛІСДЕРЕВПРОМ» є добровільним неприбутковим громадським формуванням, створеним громадянами України, керівниками та/або власниками деревообробних підприємств Чернігівської області України, на основі єдності інтересів для спільної реалізації такими громадянами своїх прав і свобод.
Асоціація поширює свою діяльність на територію Чернігівської області, та має регіональний статус.

Асоціація створюється та діє на основі добровільності, рівноправності її членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.

Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства України, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатки, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Виконавчою Дирекцією Асоціації. Символіка реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України
“Про об’єднання громадян”16 06.1992 року N 2460-XII, Конвенцією про свободу асоціацій та захист права на організацію № 87 від 09.07.1948р., цим Статутом, іншими нормативно – правовими актами, що регулюють діяльність громадських організацій.

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com